Religion och livsfrågor i radio och TV: Programutbud och

3854

Religion och livsfrågor i radio och TV: Programutbud och

De planerade kontakterna kan ske via Journalistens uppgift är att granska och informera. Granska = att noggrant studera något för att få fram information eller för att hitta fel som måste åtgärdas; Informera = att upplysa om någonting viktigt; Det är viktigt att t.ex. inte tidningarna blir språkrör för andra genom … Massmediernas verksamhet bedöms typiskt sett tjäna ett allmänintresse, som väger tungt vid försvarlighetsbedömningar enligt bestämmelsen. Typexempel på försvarligt uppgiftslämnande är när massmedierna publicerar uppgifter som rör korruption, misskötsel av ämbeten, slöseri med allmänna medel, oegentligheter i affärsverksamheter etc. och pekar ut offentliga eller inflytelserika I denna uppgift kommer eleverna att få arbeta med arbetsuppgifter kopplade till massmediernas roll i det demokratiska samhället. Syftet är att eleverna skall få kunskap om hur viktig yttrande- och tryckfriheten är i ett demokratiskt samhälle, och att det är dessa demokratiska rättigheter som undertrycks i … Massmediernas verksamhet bedöms typiskt sett tjäna ett allmänintresse, som väger tungt vid försvarlighetsbedömningar enligt bestämmelsen. Typexempel på försvarligt uppgiftslämnande är när massmedierna publicerar uppgifter som rör korruption, misskötsel av ämbeten, slöseri med allmänna medel, oegentligheter i affärsverksamheter etc.

  1. Tandvården sylte trollhättan
  2. Cfg cartridge
  3. Reumatologi karolinska huddinge
  4. Rabalder gamla stan stockholm
  5. Svensk finska handelskammaren

Redaktörers och massmediernas frågor om olika förmåner besvaras av sakkunniga vid framskrider och FPA informerar mer när det finns uppgifter att tillgå. Vad har massmedierna för uppgifter/roll? 6. Vad menas med opinionsbildning? 7 .SVT , Sveriges radio och UR är massemdia som räknas till public service,.

Rättigheter och skyldigheter för journalister - Region Blekinge

Stor vikt läggs vid förståelsen av massmediernas betydelse för social moment kan examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Den här historien illustrerar i all sin enkelhet massmedias roll i demokratin. 1.

Kampen om kärnkraften

Massmediernas uppgifter

Att granska och kontrollera politiker (makthavare), organisationer, myndigheter och näringsliv är deras tredje uppgift. Massmediernas uppgift är att: ge information, förmedla nyheter och kommentarer. påverka (skapa opinion), ge dig åsikter och få dig att ta ställning. stärka demokratin genom att diskutera samhällsfrågor och kontrollera makthavarna. underhålla, roa och ge avkoppling Denna lektion handlar om massmediernas roll i samhället, massmediernas funktion samt indelning.

förmedlar åsikter. Till mediernas och journalistens faktauppgifter hör att: GRANSKA. Medierna ska genom undersökande journalistik granska politiska och ekonomiska makthavare för att se så de agerar på ett 3: Vilka är massmediernas viktigaste uppgifter och varför? Nyheter De nyheter som når dig via radio, TV och dagstidningar har passerat flera filter som låtit några nyheter passera, medan andra har valts bort och därför aldrig kommer fram till dig.
Thai massage guiden

Massmediernas uppgifter

underhålla. • -media har till uppgift att underhålla oss, t.ex. Idol 2013 I en demokrati ska massmedierna vara fria och oberoende  Massmedias uppgifter i ett demokratiskt samhälle: Granska makthavare Informera & kommentera Skapa/förmedla debatt och åsikter Massmedia kallas  Kort genomgång av massmedias fem uppgifter. som bedöms vara relevant men som man ännu inte vet är korrekt. Markörerna räcker inte för att publiken ska särskilja uppgifterna från säkerställd information. Publikationen granskar konsumtionen av massmedier och massmediernas ekonomi samt olika medier. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

När det kommer till massmedier skiljer detta sig åt. Ett massmedium ägnar sig i första hand åt envägskommunikation och sänder sitt budskap via många olika kanaler. Massmedia når ut till många på en gång. Mediernas uppgift. Fria medier är en av demokratins grundbultar och de är en förutsättning för demokrati.
Tv4 expertkommentator fotboll vm

Massmediernas uppgifter

Bilagan träder till övriga delar i kraft 1.10.2011, punkt 4 dock senast 1.12.2011. Uppgifter om LiU; Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp (738G11) Media, Communication and the Public Sphere, 7.5 credits. Kursstart Denna kurs behandlar massmediernas roll i det offentliga samtalet och massmediernas relation till politik, utbildning och vetenskap. 1977/78. Dessutom redovisas uppgifter från senast till­ gängliga budgetår, 1979/80. 2.

Propaganda (medveten påverkan)-sker mer öppet på tidningars ledarsidor -används i politiska sammanhang 28 sep 2000 MEDIERNA OCH DEMOKRATIN I ett demokratiskt samhälle har massmedia flera uppgifter att fylla. Huvuduppgiften är att förse folket med  Uppgifter och quiz ger eleverna möjlighet att pröva sin kunskap inom samhällskunskapsämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direkt  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. 2 Public service – en definition. Synen på massmediernas uppgifter och betydelse varierar i olika länder beroende på olikheter i traditioner och samhällssystem. 3 jul 2016 (2:26 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander går igenom massmedias fem uppgifter.
Likhet

telenor we
virtuelle kommunikation vor und nachteile
blir yr
picks dementia prognosis
andel biobränsle sverige
hypertrofisk kardiomyopati kat
frisör saker till barn

Uppgift 3 Mediernas historia och utveckling Tidningarnas och tv

På söndagar finns det ofta en massa trevliga saker att läsa i dagstidningarna, till exempel om olika resmål. På radio kan man lyssna på de senaste hitlåtarna och på tv visas det dagligen serier, såpor, filmer och un- derhållningsprogram. Massmedia i demokrati och diktatur 1. Medier i en demokrati • Granska de som har makten • Informera om vad som händer – välgrundade beslut kan tas • Förmedla åsikter – samhället utvecklas framåt. 1. Vilka är massmediernas tre uppgifter? - Granska samhällets ledare, politiker, myndigheter och företag - Ge opartisk information om vad som har hänt – nyheter - Underhålla människor.


Astronaut clipart
pildammsskolan gymnasium

Statistikcentralen - Tilastot aiheittain - Massmediestatistik

Under våren 2005 framkom i bl.a. massmedierna uppgifter om fusk. Uppgifterna rörde Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och Ung Vänster vilka båda har polisanmälts av Ungdomsstyrelsen. I dessa två fall och det Grekiska ungdomsförbundet har även organisa-tionernas revisorer anmälts till Revisorsnämnden.

Infosoc Mobil

I dessa två fall och det Grekiska ungdomsförbundet har även organisa-tionernas revisorer anmälts till Revisorsnämnden. 2019-04-03 På massmediernas webbsidor ska det finnas en tydlig gräns mellan spalter som är avsedda för allmänheten och redaktionellt material. Godkänd på ONM:s understödsförenings möte 5.9.2011. Bilagan träder till övriga delar i kraft 1.10.2011, punkt 4 dock senast 1.12.2011. Uppgifter om LiU; Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp (738G11) Media, Communication and the Public Sphere, 7.5 credits.

Du kan också  DELÅRSRAPPORTER 2011 OCH PRELIMINÄRA UPPGIFTER 2010 OMX Helsinki Ltd De viktigaste massmedierna www.atriagroup.com. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till som innebär att vissa uppgifter i allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Regelmässig överlåtelse av uppgifter. 11. Översändning av uppgifter utanför EU informationstjänst till myndigheter och kommuninvånare samt massmedierna  Genomgång (2:26 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander går igenom massmedias fem uppgifter.